Момчил Методиев

Момчил Методиев, дфн, е автор на книгите Между вярата и компромиса. Българската православна църква и комунистическата държава, 1944–1989 (2010) и Машина за легитимност. Ролята на Държавна сигурност в комунистическата държава (2008), Нюйоркски митрополит Андрей. Биография, спомени, дневници (2016), както и съавтор на книгата Държавна сигурност – предимство по наследство. Професионални биографии на водещи офицери (2016, заедно с Мария Дерменджиева). Главен редактор на сп. „Християнство и култура”. Работил е по съставителството на няколко документални сборника, издадени от Комисията по досиетата, както и по Проекта за история на Студената война на Института „Удроу Уилсън” във Вашингтон, САЩ.


Как се национализира манастир?

На 26 декември 1957 г. Политбюро на Българската комунистическа партия приема решение за „засилване и подобряване на атеистичната пропаганда в страната“. На разгръщането на тази кампания е посветена първата част от документалния сборник „Атеистичната политика в комунистическа България“, съставен от Живко Лефтеров и издаден от НБУ. Сборникът е част от по-голям проект, който ще включва още две части. Първата се отнася за периода от 1957 до 1971 г., вторият – до 1978 г., а третият – до края на комунизма. [...]

По стъпките на една канонизация

„Червените завеси на София“ могат да бъдат четени едновременно като журналистическо разследване и като историческо свидетелство. Цялата книга е организирана около търсенето на един смъртен акт. Липсващото доказателство за екзекуцията на тримата католически свещеници Павел Джиджов, Камен Вичев и Йосафат Шишков, осъдени през 1952 г. по големия процес срещу Католическата църква в България. 42 години по-късно Бернар Олзер пристига в София, за да докаже, че тримата наистина са загинали като мъченици на вярата. [...]

Европа като убежище на малките. Разговор с Робърт Купър

Продължавам да смятам, че ЕС е политическо чудо. Мисля въпреки външните признаци, че съюзът е много силна институция. Затова е толкова трудно за Великобритания просто да затръшне вратата и да излезе. Напускането носи много вреди, макар малко хора във Великобритания да се замислят за тях. Ето защо, ако Великобритания наистина напусне, което е най-вероятният сценарий, макар все още да не е напълно сигурно, мога да допусна, че след 25 години отново ще кандидатства за членство. [...]

За Белене и страховете на невинните

Дневникът на Иван Тутев е мрачна книга. Мрачна заради автентичното описание на българските затвори и лагери в годините на сталинизма. Но и заради болезненото лично свидетелство за деградирането на една идея, приемана за красива от немалка част от интелектуална Европа между двете световни войни. Иван Тутев е част от тази интелектуална Европа, но за разлика от мнозина други изпитва на собствен гръб как идеята се осъществява на практика. [...]