Мира Душкова

Мира Душкова (1974, Велико Търново) е поет и литературовед, доктор по българска литература. Завършила е Българска филология във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Автор на стихосбирките: "Пробвам историите като дрехи" (1998), "Упражнение върху чучело" (2000), "Мириси и гледки" (2004) и "Ангели и сняг над Монреал" (2018). Сборник с разкази: "Невидими неща" (2014). Монографии: "Semper Idem: Константин Константинов. Поетика на късните разкази" (2012; 2013), "Memento vivere: Константин Константинов и неговите съвременници" (2018), "Студентска искра. 60 години приемственост" (2018, съавт. А. Манукова, Цв. Харакчийска, Ж. Душков). Носител на национални награди за поезия и есе. Доцент в Русенския университет "А. Кънчев".

Вдъхновени разкази

Невидими са връзките между произведенията от две различни изкуства. Взаимодействията помежду им са част от онези тайнствени механизми, подхранващи всяко творчество, които носят имената асоциация, вдъхновение, отговор на незададен въпрос, тайнство, себеизричане. През 2018 г. 17 картини, собственост на Русенската художествена галерия, се превръщат във вдъхновение за 17 писатели, за да се създаде двуезичният сборник „Разкази, вдъхновени от картини. Stories Inspired by Paintings“ (на български и на английски език). [...]

Българското възраждане в 100 артефакта

Книгата „100 артефакта от героичното време. Виртуални разкази в музея“ представя по нетрадиционен начин българските националноосвободителни борби и Възраждането (1867–1878). Съставител, редактор и един от авторите на изданието е проф. Николай Ненов, директор на Регионалния исторически музей – Русе. Той привлича към проекта си специалисти от 33 български музея, за да разкажат чрез предметите част от българската история. [...]