Пламен В. Петров

Пламен В. Петров е докторант в катедрата „Нова и съвременна история“ при СУ „Св. Климент Охридски“. От 2010 г. е уредник в СГХГ, където реализира редица изследователски проекти, фокусирани около историята на българските пластични изкуства от Освобождението до 1944 г. Сред тях са „Реставрация на паметта: Не/познатите художници от една картина“ (2014), „Свободният избор. Първите жени художнички“ (2015), „Голото мъжко тяло 1856–1944“ (2017), „Елиезер Алшех и „естетиката на безобразието“ (2018). Автор е на десетки публикации в списанията L‘Europeo, Abitare, A-specto, InGlobo и др.

От другата страна на фалшификата

Днес ние избираме дали да си купим оригинален дизайнерски продукт, или да носим негова имитация – всеки според вкуса и възможностите си. Пазарът с произведения на изкуството не е по-различен. Смущаващи са не производството и търговията с фалшификати, смущаващи са идентификацията и презентирането на фалшификатите като оригинали творби на еди-кой си художник от познавача изкуствовед, от експерта, който е обучен да отличава оригиналното художествено творчество. [...]

За похода на „новите критици“

Да, „новите критици“ са вече тук, навсякъде около нас. Колонизирали са всички културни полета, овладели са централни властови позиции. Когато им дадеш възможност за официално говорене – пред телевизионната камера, радиомикрофона, страниците на вестника, са политически коректни, предпочитат да не говорят с имена, конкретиката е заменена от говорене за нещата „по принцип“. Когато обаче приседнат край масата с приятели, ги връхлита духът на критика. [...]