Евдокия Борисова

Евдокия Борисова е завършила българска филология в Шуменския университет. През 2001 г. защитава докторска дисертация на тема "Жанр и норма в българската драма от началото на ХХ век". Научните й публикации са в областта на теория на драмата, журналистически жанрове, публицистика. Автор на книгите: “За трите жанрови модела в българската драма от началото на ХХ век” (2001), “Жанрове в медиите” (2007).


По мостовете на литературата и времето. Разговор с Хюсеин Мевсим (II)

Колкото и да са различни, мостът и бреговете зациклят и закръглят едно цяло; бреговете предполагат моста като свързващо звено. Аз съм по-скоро за Иво-Андричевото разбиране и трактовка на моста, нека да си спомним прекрасното му едноименно есе. Различните тълкувания показват многообемността и разнослоеността на моста, който за мен, както и крайпътната чешма, е функция на чистия, безкористния човешки порив да изгладиш недостатъците на този свят, да го направиш по-съвършен. [...]

По мостовете на литературата и времето. Разговор с Хюсеин Мевсим

Превел съм досега към 20-ина съвременни български пиеси, издал съм няколко сборника с българска драматургия и смея да твърдя, че тя се цени високо и се радва на голяма популярност в Турция, поставя се с успех. В резултат на личните ми връзки със самите драматурзи често български пиеси правят световна премиера в Турция, такъв беше случаят със „Заговорът на Калигула“ от Стефан Цанев. Всяка година поне десетина български пиеси се играят по сцените на турските държавни, общински или частни театри. [...]