Роли и вокално дълголетие. Разговор с Александрина Пендачанска

Погледът назад е неизбежен, защото тази година ставам на петдесет. В такава година човек размишлява. Освен това аз съм анализиращ човек и трудно излизам от това състояние. Такава е природата ми. Не съм спирала да мисля какво съм постигнала и да го оценявам. Днес мога да бъда доволна, че след всички тези години, след всичките над 75 роли – съм в много добро вокално здраве. Намирам това за моя най-важен принос към тази кариера, която е вече дългогодишна. Успях да запазя гласа си, не го унищожих. [...]