Биографът Захарий

Той е неистово жаден за просвещение и промяна човек, който върви напред, променяйки себе си, но и времето си. Самоук писател и революционен деец, врял и кипял в Априлското въстание от 1876 г., което донякъде обяснява чудодейните обрати в живота му. Ала само донякъде. Без да разбулва тайнственото превъплъщение, което набързо превръща Джендо Джедев в Захарий Стоянов, един малограмотен овчар – в кореспондент на „Таймс“, а бунтовника от 1876 г. – в председател на Народното събрание на съединена България. [...]