Дете и птица

Пред колата се движеше камион, натоварен с бали сено. От движението сламките летяха като пеперуди – жълти тирета в синия въздух. Поне така ги виждаше момчето от мястото на задната седалка – хвърчаха във вихър около автомобила, настрани и нагоре, искряха на слънцето. Присви очи и му се стори, че и колата се издига над асфалта и полита заедно със златните сламки. Дядо му натисна газта и колата задмина натоварения камион: Ще пристигнем скоро, ще видиш колко добре ще си изкараме. Ще те науча на много неща... [...]