Културата като обща кауза. Разговор с Амелия Гешева

„Европейска столица на културата” е не само най-крупното събитие през 2019 г., но и най-мащабното изобщо случвало се в сферата на културата през последните години в България. Събитие, поставило си за цел да промени начина на живот и мислене на местната общност, на цял един град; да повлияе на процесите за взимане на решения в областта на културата в цялата държава… [...]