Писането. С Ришард Капушчински разговаря Марек Милер

Тук никой няма светоглед, защото светогледът е свето-глед, а това означава глобален поглед върху света. Това, което аз правя, към което се стремя, което ме очарова, е опит да си изградя (служейки си с полския език) именно поглед върху света. Защото у нас под поглед върху света се разбира поглед върху Варшава или Шемятиче, или поглед върху енорията. Обаче голяма слабост на полското мислене е именно невъзможността да изгради и притежава светоглед. [...]

Какво означава традиция?

Какво означава традиция? В крайна сметка тази дума означава: „точно сега“. Означава, че това, за което първоначално си мислим, че сме изтласкали далеч от нас и сякаш в абстракцията, всъщност е твърде близо до нас и продължава да има значение в нашия живот, и то по най-прост и практически начин. Това се отнася за миналото на музиката и изкуството, но също така и за решенията на политиците. [...]