Милен Русков: Писателят е осъзнат проводник на гласове

Вдъхновението е загадъчна сила, като писмо с неясен подател. Но аз съм достатъчно наблюдателен човек, за да разбера какво ми казва то и какво може да се крие зад него, за да структурирам книгата си така, че вдъхновението да проговори най-добре. Писането на голям роман е в огромна степен планомерно усилие и авторът създава неговия свят. Поради това в романа му едва ли ще има нещо важно, което далеч да го надвишава и той да не може да го обясни. [...]

Анна Томова-Синтова: Връщам се с радост

Ние бяхме поколение, свързано с войната. Бяхме, така да се каже, бойци. При нас дали сме гладни, дали сме сити, не играеше никаква роля. При нас изкуството беше религия, нещо свято, което запълваше целия ни живот. Бяхме пълни с ентусиазъм. В нашата епоха въздухът бе изпълнен още със силна емоция, която ни караше в трудни моменти да се преборваме, да не бягаме от трудностите, да ги подхващаме и да майсторим живота в позитивната му страна. [...]

Писане с тялото. Солженицин и България

Почеркът на Солженицин е предразположен към минималистично писане – стегнат стил, който допълнително увеличава шока. Знаем, че соцреализмът е по-скоро „бароково писане“, което би искало да доизмисля, да добавя още и още към реалността в нейното революционно развитие, докато в случая имаме истински реализъм. Искате реализъм – ето го реализма: отразяване на реалността, но не в нейното революционно развитие. [...]

Галин Стоев за градината на обещанията

Градината в повечето култури е нещо, скрито зад висока стена, но също е и обещание за спасение, за пълнота и щедрост. Градината е нещо, което ти позволява да си изцяло себе си, да си отвъд конфликта, отвъд разделението вън и вътре, да си хармоничен. Градината също е и пространство, което изцяло зависи от волята на архитекта си. Филмът разказва историята на човек, който си няма градина. Или който постепенно осъзнава присъствието и потенциала на възможността за Градина. [...]

Културата като обща кауза. Разговор с Амелия Гешева

„Европейска столица на културата” е не само най-крупното събитие през 2019 г., но и най-мащабното изобщо случвало се в сферата на културата през последните години в България. Събитие, поставило си за цел да промени начина на живот и мислене на местната общност, на цял един град; да повлияе на процесите за взимане на решения в областта на културата в цялата държава… [...]