Една среща. Фрагменти

Сексуалната свобода у Дейвид Хърбърт Лорънс е нещо като драматичен или трагически бунт. Малко по-късно, у Хенри Милър, тя е оградена от лирическа еуфория. Трийсет години след това, у Филип Рот, тя е само даденост, само ситуация – всеобща, банална, неизбежна, нормирана, нито драматична, нито трагична, нито лирична. Достигнали сме границата. Не съществува никакво „по-нататък“. Вече няма закони, родители, условности, които да се противопоставят на желанието. [...]

Богословие след Аушвиц

Роден през 1928 г. в малко баварско градче, Йохан Баптист Мец е само на 16 години, когато е принуден да напусне гимназията, за да се сражава в редиците на Вермахта. Една нощ е изпратен със съобщение до командния пункт. Когато се връща в окопа, намира мъртви всички свои другари, с които преди ден е делил „детски страхове и младежки смях“. По-късно ще сподели, че не си спомня друго освен „един безмълвен вик“. [...]

Обезплътеният човек и Земята. Разговор с Филип Суал

Човекът през Античността живее в хармоничния космос, който има своята „фюсис“ (природа): нещо, което той мисли и за самия себе си. Днешният човек, напротив, смята, че всичко е изградено от технонауката и от индустрията: в света има само суровини и единствено нашият гений ни позволява да измайсторим от тях благата, които потребяваме. Така, в крайна сметка, човекът сам се превръща в податлива суровина, когато не е за изхвърляне. Такъв човек вече не обитава земята. [...]