Апокалипсисът, хората, времената

Без значение дали става дума за самия св. Йоан, или за малък кръг от негови съмишленици: почти сигурно е, че книгата за Апокалипсиса е писана около 90 г. – във времето на гоненията на християните от император Домициан. Целта е да се даде упование на вярващите, чиито живот и вяра са застрашени – всички екзегети са съгласни, че „Звярът“ от Апокалипсиса символизира имперската власт на Рим. Книгата разгръща пророчествата на Исая, Йезекиил и Даниил, поставящи началото на апокалиптичния жанр с неговите грандиозни и тайнствени видения. [...]

Флоренция и Багдад

Мит е, че Ренесансът пръв е „изобретил“ геометричната перспектива. По-скоро тя навлиза от Средновековието насам чрез онази арабска теория, за която латинските интерпретатори употребяват понятието perspectiva. Основното произведение на математика Алхазен (965–1039) носи до печатното си издание от 1572 г. заглавието Perspectiva и едва след това излиза с гръцкото понятие Optik, с което и до днес се представя науката за зрителното възприятие. [...]

Епидемията и страхът

Население, отслабено от икономическата криза, което не разполага с имунна защита срещу болест, изчезнала преди повече от шест века; бързи климатични промени, които отключват епизоотията сред гризачите от полупустинните степи от тибетското плато, носители на бацила „Йерсин“, наречен на името на своя откривател. Става дума за бацил, който мигрира чрез бълхите от плъховете към хората: щом генуезките кораби, тръгнали от факториите в Черно море, акостират в Месина през септември 1347 г., пандемията избухва... [...]