Колко тежат думите? Разговор с Явор Гърдев

При толкова голям драматург като Пинтър думите излитат от устите леко, като пеперуди, но по време на въздушния си полет силно се ускоряват и при достигането на събеседника вече имат силата на стенобитни оръдия. Движейки се по балистичната си траектория, думите натежават от смисъл, разцепват се на две във въздуха, половинките продължават да летят и не знаеш дали накрая ще те удари половинката с буквалното, или половинката с преносното значение. Казаните думи са предопределени да се превръщат в хвърлени камъни... [...]

В сянката на предметите

„Кръговрат“ поставя въпроси, свързани с настоящето и бъдещето на човечеството, но отделните истории се разгръщат чрез обектите, зад които се крием всекидневно – материални и метафорични прегради, прозорци, клишета, екрани и телефони. Човешкото тяло изчезва зад различни по вид „паравани“, а накрая влиза в диалог със собствения си филмиран образ. Не е учудващо, че подобна идея е реализирана именно от кукленици (при това още студенти) – актьори, които по презумпция остават в сянката на предметите. [...]

Андраш Вишки: Театърът живее в настоящето

Една от основните промени в съвременния театър е свързана точно с ролята на драматурга. Доскоро режисьорът продължаваше да бъде мислен като „баща на представлението“. Но днес това наследство от епохата на модернизма преминава през процес на съществено преосмисляне – каквото драматургът вече осъществи и живее всекидневно. Съвременната театрална практика изисква драматург, подготвен за много неща. Днес той трябва да е писател, да е модератор в дивайзинг театъра, да е видеоредактор... [...]