Кучи студ

Продължават да пътуват за големия град двамата. Какво ще правят там и какво ги е събрало въобще – това няма кой да се намери да попита. Те може би и сами не знаят. Така, животът, човешкият живот просто ги е събрал. И те пътуват от място на място, без да знаят къде отиват всъщност и какво ще правят там. Малкият раздрънкан автобус спира в нощта, в която езическото чудовище е погълнало слънцето и никога повече няма да го изплюе. Нощта е безмилостна и безконечна. [...]