ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО

Георги Марков

Двадесет години до щастието

„Един шегобиец беше написал преди години на стената на една недостроена гара на никога непостроената железопътна линия „Гара Социализъм. Влакът има сто години закъснение”. Публикува се за първи път.

Цветан Стоянов

Хора като Цветан Стоянов не се създават по поръчка на обществото, не са плод на идеологическа трактовка или петгодишен план за таланти. Те се раждат сами с живи оригинални характери и идеи.

Театър и бъдеще

Предполагам, че мнозина сериозни театрални дейци много пъти са си задавали въпроса – как би изглеждал театърът на бъдещето? Мен лично много ме блазни идеята да изправя театралната сцена, да я направя от хоризонтална – вертикална.

Последната тайна

Книгата на лорд Бетел разказва за насилственото репатриране от Германия на 2 милиона "съветски" военнопленници. Английски и американски войници конвоират милиони хора към тяхната смърт.

Георги Марков

Киното и световната класика

Горкият Толстой! Май той е един от най-изтезаваните класици. Спомнете си на какво направиха "Война и мир".

Георги Марков

Новогодишна лотария

"Гражданки и граждани, започва нашата лотария на щастието за 1976 г. Тя е устроена по принципа на соцреализма – лошото е за врага, а нашите хора могат да избират между хубавото, по-хубавото и най-хубавото." Публикува се за първи път.

Георги Марков

Дядо Коледа и дядо Мраз

"Дядо Мраз! Че това име ли е? Дядо Студ? Че кой обича студ? Кой се радва на мраз и студ? Мраз! Това има нещо общо с Омраза!" Публикува се за първи път.

Георги Марков

На какво се смеем и как да се смеем?

Ако нещастието на един народ го е наказало да има водачи без чувство за хумор, то самият народ си запазва това чувство, защото е неразделна част от човешкия живот.

Георги Марков

Израз на чувство за отговорност

Стопард великолепно пародира искането на партията към нейните членове да бъдат преди всичко партийци, а след това хора. Но над всички, като някакъв дядо Боже, стои могъщият полковник от Държавна сигурност, който също има докторска титла, но предпочита да се движи в офицерската си униформа.

Георги Марков

За какво ли са умирали?

Каква огромна разлика между декларативния, на места съвсем ученически патосен речитатив на Веселин Андреев и спокойния, силен и многоцветен разказ на Захари Стоянов в „Записки по българските въстания”. Апостоли на какво?