ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО
В момента сте тук автори Публикации от Калин Янакиев

Калин Янакиев

390 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРИ
Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия (S.I.E.P.M.). Автор на книгите: „Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията“; „Религиозно-философски размишления“; „Философски опити върху самотата и надеждата“; „Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие“; „Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието“; „Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението“; „Светът на Средновековието“; „Res Vitae. Res Publicae. Философски и философско-политически етюди от християнска перспектива“; „Европа–Паметта– Църквата. Политико-исторически и духовни записки“ (текстове, публикувани в Портал Култура). През 2016 г. излезе юбилеен сборник с изследвания в чест на проф. Калин Янакиев „Christianitas, Historia, Metaphysica“. Най-новата му книга е „Христовата жертва, Евхаристията и Църквата. Студии върху библейските основания“ („Комунитас“, 2017).

Урокът на вируса

Предупреждавам в самото начало: не съм против въведените у нас и в цяла Европа мерки за сигурност във връзка със сполетялото ни бедствие. Не се чувствам компетентен да определя доколко адекватни са те, в частност в нашата страна.

Към църковните хора – в изпитанието

Не бих искал да предизвиквам никого във време на изпитание, но се чувствам длъжен да споделя тук някои мисли, които тревожиха съвестта ми през последните дни.

Москва не успя да раздели Православието (1)

Малцина от по-широката общественост у нас успяха да проследят поредния опит на Московската патриаршия да всее раздор в православния свят.

Раждането на ядрата и перифериите на Европа

Интересно е как историята на стара Европа е структурирала нашия континент по начин, чиито следи остават видими в културно-политическия му пейзаж и до днес.

Трима „царе“ в днешната ни република

Тъжно и тревожно е онова, което се случва в последно време с политическото (в най-общия смисъл на това понятие) у нас. Тъжно е, защото все по-малко хора дори го забелязват и се впечатляват от него.

Слово за Неделята на Страшния съд

Думите, които чуваме днес в храмовете си, изглеждат съвсем ясни и сякаш не се нуждаят от специално тълкуване. И все пак, не смущава ли нещо в тях нашия ум и съвест?

Протестиращата улица

„Сваляйки доверието си“ от настоящото правителство, президентът Румен Радев му се закани с протестния взрив на „улицата“. Дежурни вестникарски политолози разглаголстваха за възможното използване на „улицата“ в институционалната крамола по върховете на държавата.

Не трябва ли „становище“ на Синода и за това?

В последните месеци Св. Синод на БПЦ започна да проявява активност по т. нар. обществени проблеми, засвидетелствана ни в поредица от „становища“.

Раждането на европейския град (II)

Другата типична разновидност на средновековния западноевропейски град, за който говорих в предишния текст, е именно споменатият аугмент, израстващ в течение на следримската епоха около антична civitas.

Раждането на европейския град (1)

След края на Античността градът в Западна Европа за цели векове престава да бъде основен топос на човешкия живот и не е вече парадигматичният социален „дом” на човека.