Диана Попова

Диана Попова e изкуствовед, критик, куратор, журналист. Завършила e „Изкуствознание“ в Художествената академия в София. През 90-те години работи като редактор във вестник „Култура“. От 2009 г. е автор и водещ на предаването „Музей в ефира“ – БНР, програма „Христо Ботев“. В критическите си текстове изследва явления от миналото и настоящето на българското изкуство, представя изявите на новите поколения художници и стимулира развитието на националния дебат по проблемите на българското и европейското съвременно изкуство.

Страхът на разума

„Може ли съвременното изкуство да не бъде тревожно?“, попитах наскоро колежка. После трансформирах въпроса си така: „Как съвременното изкуство се тревожи?“. А поводът за тези въпроси са няколко изложби в София – и основно две от тях. Едната е „Отвъд всякакъв разум. В огледалото на сюрреалистичните времена“ (13 април–3 юни 2023) в галерия „Структура“, с куратор Грегор Янсен. Тревожна още от названието си е и „Страх и любов“ (26 април–11 юни 2023) в галерия „Васка Емануилова“ с куратор Галина Димитрова-Димова. [...]

В гората

Кураторите Даниела Радева и Светлана Куюмджиева са съсредоточили изследователския си поглед към изкуството от времето на социализма през много тясна призма: участието и ролята на фотографията и кинообразите в произведения от разглеждания период. И го заявяват почти манифестно в текста си: „Изложбата представя произведения от 1973 до 1989 г. и изследва характерната за периода тенденция към интерпретация на фотографии и образи от печатни издания в полето на живописната картина...“. [...]

Фотография, документация, изкуство…

Три софийски изложби сплитат тези елементи – всяка в своята химия или алхимия, за да представят светове. Всъщност все нашия свят, в различните му измерения, в близки и далечни географски точки, в призивната му актуалност, в съзерцание на неговата различност, в следите от съществуването ни в него… „Аз трябваше да направя нещо“ – утвърждава още с названието на изложбата си Станислав Беловски. Представена в САМСИ, тя проследява арт намесите на художника в градската среда през 2022 г. И те са свързани с войната в Украйна. [...]

От ръката на художника

Рисунката е… Тя е хрумка, драсканица, скица, моментно впечатление, бегъл спомен, нахвърляна идея, ескиз, етюд, проект, вариант на проекта, етап от подготовката на бъдещо произведение, част от произведението, самото произведение. Тя е „алфата и омегата“ на това изкуство, защото участва в целия процес на създаването му и присъства, макар понякога не така видимо и впечатляващо, във финалния резултат. А впечатляващото, дори и омагьосващото в рисунката по традиция е „ръката на художника“. [...]