Петър Бойков


Жизненият свят на един социолог

Това не е обикновена мемоарна книга. Това е самоописание на едно битие-с-другите в рамките на многомерна историческа ситуация. Авторът, големият български социолог проф. Георги Фотев, споделя в предисловието как още навремето в „Социална реалност и въображение“ (книга събитие от 1986 г., посветена на социологията на Ренесанса) си е дал сметка, че всяка биография е вписана в историята. И че автобиографията или автопортретът са опит да се надмогне преходността на живота и индивидуалната смърт. [...]

Истории на образи

„Фотографията не е просто изкуство на наблюдението; тя има малко общо с онова, което виждаме, както и с всичко, свързано с онова, което виждаме“, твърди един от най-ироничните фотографи на всички времена – Елиът Ервит. Човек неволно се сеща за тази „двойственост“, разгръщайки албума Play & Display – фотопредизвикателството на Константин Вълков. За широката публика той е един от емблематичните гласове на „Дарик радио“, известен политически журналист, ангажиран наблюдател на случващото се около нас. [...]

Отвъд телевизионния мит

Това е книга за телевизията, но и книга за „екранната революция“, настъпила през 1990 г. Съвременниците си спомнят как улиците опустяваха в 20 ч., когато по единствената програма на единствената държавна телевизия Нери Терзиева и Асен Агов поздравяваха хората с прочутото „Добър вечер, дами и господа“. Ефектът бе като от срутване на Берлинската стена пред телевизорите. Книгата е дело на най-близкия ѝ човек – нейния съпруг Евгений Тодоров, който не крие колко трудно му е било тъкмо той да пише за Нери... [...]

Проблематичното време на зимата

Каква е връзката между зимата и нощта? И двете са някакво „друго“, даже „обратно“ време на човешкия живот. В изящното си изследване „Зимата през Средновековието“ проф. Цочо Бояджиев го доказва безспорно и задълбочено, следвайки културологичния метод, познат ни от мащабния му труд „Нощта през Средновековието“. Разликата е, че този път той е избрал друг подход. „Зимата през Средновековието“ е изградена във вид на фрагменти, което не само че не накърнява целостта на книгата, а напротив кондензира съдържанието... [...]