Петър Бойков


Новооткритият Яворов и съмненията

И изведнъж – три нови стихотворения от 1912 г.! И то силно патриотични, вдъхновени от войната и събитията, в които Яворов е пряк участник – като първи кмет на новоосвободения Неврокоп или атаката на Кавала. Оттук се пораждат и първите съмнения – в звученето на тези стихове има твърде малко от познатия Яворов, твърде някак несръчни са те, близки до военната поетика на един Стамен Панчев. Може войната да е в основата на тази поетична промяна, може би Яворов ги е писал просто на „прима виста“... [...]

Всемирът на ритмите

Има понятия, през които могат да се мислят цели епохи. И френският историк Жан-Клод Шмит е убеден, че думата ритъм – в единствено и множествено число – е сред тях, доколкото и днес присъства навсякъде: залива медиите, все едно дали става дума за бликащи страсти след футболен мач или рок концерт, за икономическата рецесия или възмогването от нея. Лекарите се борят със сърдечните и дихателни аритмии, а политиците – със структурните реформи. [...]

Градът на мъртвите

Сталинград е психологически преломната точка във Втората световна война. Убеден, че битката за Сталинград не би могла да се осмисли само чрез похватите на традиционната военна история, известният британски историк Антъни Бийвър (род. 1946 г.) се впуска в нов прочит на архивите. Там той търси военни дневници, писма, свидетелства на свещеници, доклади на съветски политически офицери, разпити на германски и други пленници, прави интервюта с оцелели участници. [...]

Българската история на световна сцена

През ноември голямото и реномирано англо-американско издателство „Рътлидж“ издаде солиден том с твърда корица, озаглавен „България по време на комунизма“ (Bulgaria under communism). В кратката анотация на титулната страница изданието е представено по следния начин: „Книгата проследява стъпка по стъпка историята на комунизма в България от 1944 до 1989 г., но заедно с национално специфичното, тя съдържа и подробен разказ-изследване на историята на една политическа система“. [...]