Петър Бойков


Отвъд телевизионния мит

Това е книга за телевизията, но и книга за „екранната революция“, настъпила през 1990 г. Съвременниците си спомнят как улиците опустяваха в 20 ч., когато по единствената програма на единствената държавна телевизия Нери Терзиева и Асен Агов поздравяваха хората с прочутото „Добър вечер, дами и господа“. Ефектът бе като от срутване на Берлинската стена пред телевизорите. Книгата е дело на най-близкия ѝ човек – нейния съпруг Евгений Тодоров, който не крие колко трудно му е било тъкмо той да пише за Нери... [...]

Проблематичното време на зимата

Каква е връзката между зимата и нощта? И двете са някакво „друго“, даже „обратно“ време на човешкия живот. В изящното си изследване „Зимата през Средновековието“ проф. Цочо Бояджиев го доказва безспорно и задълбочено, следвайки културологичния метод, познат ни от мащабния му труд „Нощта през Средновековието“. Разликата е, че този път той е избрал друг подход. „Зимата през Средновековието“ е изградена във вид на фрагменти, което не само че не накърнява целостта на книгата, а напротив кондензира съдържанието... [...]

Една германка в София

В ранната коледна утрин на 1924 г. на софийския перон слиза Мари Айхорн, учителка по музика, решила да работи в една далечна балканска страна, напускайки родното си баварско градче Фюрт. От фотографиите в книгата ни гледа еманципирана, четиридесетгодишна жена с късо подстригана кестенява коса. Тя е вярваща протестантка с непоколебими морални принципи, но и с любопитство към света, което я подтиква да стане преподавателка на трите дъщери в дома на Борис Вазов и на съпругата му Елисавета Консулова-Вазова. [...]

Първият коловоз на прозата

Срещата с „немерената реч“ на Георги Борисов е смайваща и ненадейна – цял огромен том с есеистика, към който се прибавят подбрани интервюта от последните десетилетия. Бял лист хартия внезапно полита към нищо неподозиращия читател, отваря се като врата в стената и профучава със скоростта на Литературния експрес, който в началото на новия век иска да свърже почти невъзможното – двата края на многострадалния ни континент – чрез „вавилонския труд“ на пътници като Георги Борисов. [...]