Петър Бойков


Една германка в София

В ранната коледна утрин на 1924 г. на софийския перон слиза Мари Айхорн, учителка по музика, решила да работи в една далечна балканска страна, напускайки родното си баварско градче Фюрт. От фотографиите в книгата ни гледа еманципирана, четиридесетгодишна жена с късо подстригана кестенява коса. Тя е вярваща протестантка с непоколебими морални принципи, но и с любопитство към света, което я подтиква да стане преподавателка на трите дъщери в дома на Борис Вазов и на съпругата му Елисавета Консулова-Вазова. [...]

Първият коловоз на прозата

Срещата с „немерената реч“ на Георги Борисов е смайваща и ненадейна – цял огромен том с есеистика, към който се прибавят подбрани интервюта от последните десетилетия. Бял лист хартия внезапно полита към нищо неподозиращия читател, отваря се като врата в стената и профучава със скоростта на Литературния експрес, който в началото на новия век иска да свърже почти невъзможното – двата края на многострадалния ни континент – чрез „вавилонския труд“ на пътници като Георги Борисов. [...]

София на Кирил Христов

Криви улици и мръсни паянтови къщурки, с изключение на две мащабни сгради – на Народното събрание и Държавната печатница – това съзират очите на един хлапак през юлския ден на 1889 г., когато на раздрънкан файтон за първи път влиза по Цариградското шосе, за да се установи в новата българска столица. И още: „мравуняк от граждани, селяни, офицери, войници; слугини с котли, с тенекии за вода, дори с кобилици“. Хлапакът Кирил, тогава 14-годишен, се „дзвери в припадащата дрезгавина“... [...]

Потулваният Гладомор

Безпощадното историческо разследване „Червен глад“ на Ан Апълбаум е книга мартиролог на украинския „геноцид“. Авторката напомня, че понятието „геноцид“ произлиза тъкмо от тези земи, тъй като неговият автор – юристът Рафаел Лемкин, свидетел на обвинението на Нюрнбергския процес срещу нацизма, всъщност израства и учи в Лвов. По нейните думи самият Лемкин смята, че Украйна е „класически пример“: „Това е геноцид, унищожаване не само на отделни личности, но на една култура и една нация“. [...]