Даниела Чулова-Маркова

Даниела Чулова-Маркова е завършила изкуствознание в Националната художествена академия. Автор е на книгите „Непознатият Йоан Левиев. Живот и творчество“ (2007), „Стенно-монументалните изкуства през XX век в България, Европа и света“ (2008), „Визуална митология на стенописта в България през втората половина на XX век“ (2009) и др. Хоноруван преподавател към катедра „Стенопис“  в НХА.

 

 


За природата на избора

Какво е свободата и докъде се простират нейните граници – отговор на тези въпроси ни предлага Георги Гочев, куратор на изложбата „Свободата вътре и вън. Иван Кирков и Алцек Мишев“. Идеята за нея се заражда спонтанно, а самата реализация в галерия „Униарт“ на НБУ остойностява едно дългогодишно приятелство, преобразено в артистичен диалог. Кураторът е изкушен от проблемите на артистичната трансформация при Иван Кирков и Алцек Мишев и изгражда изложбата, като настоява и на своята свобода при селекцията... [...]