Даниела Чулова-Маркова

Даниела Чулова-Маркова е завършила изкуствознание в Националната художествена академия. Автор е на книгите „Непознатият Йоан Левиев. Живот и творчество“ (2007), „Стенно-монументалните изкуства през XX век в България, Европа и света“ (2008), „Визуална митология на стенописта в България през втората половина на XX век“ (2009) и др. Хоноруван преподавател към катедра „Стенопис“  в НХА.

 

 


Калина Тасева в Националната галерия

Подредбата на залите е на жанрово-тематичен принцип. Подходът подчертава значимото присъствие на Калина Тасева (1927–2022) в българското изобразително изкуство. Над половин век тя твори и не спира да изненадва с експресивната сила, която струи от платната ѝ. Неподвластна на моди, естетически манипулации и артистични компромиси, тя върви смело по своя път и вгражда в изкуството си три неща – сурова експресия, виталност и непримиримо търсене. [...]

Безпределните възможности на стъклото

Четвъртото издание на Международното биенале на стъклото е мащабно по замисъл и реализация – 230 автори от 48 държави са обединени под мотото „Заедно“, куратор е Константин Вълчев. Тази смислова рамка очертава форума като трамплин за вдъхновение и територия за размисъл. На три места – в „Квадрат 500“ (до 3.12.), галерия „Средец“ (до 3.11.) и галерия „УниАрт“ на НБУ (до 30.11.) – могат да се видят творби на Станислав Либенски и Ярослава Брихтова, нидерландски, италиански, унгарски, турски и други майстори. [...]

Дизайн от бъдещето

Съвременният свят е изправен пред изменение на климата, обезлесяване, замърсяване на океаните и трудности с управлението на отпадъците. Много продукти днес са предназначени за еднократна употреба, голям брой материали, използвани в производството, не са биоразградими, което води до замърсяване на средата. Едно от най-големите предизвикателства пред индустриите (включително и пред дизайна) е овладяването на отпадъците. Редуциране, рециклиране и ре-употреба са три основни принципа в италианския екодизайн... [...]

За природата на избора

Какво е свободата и докъде се простират нейните граници – отговор на тези въпроси ни предлага Георги Гочев, куратор на изложбата „Свободата вътре и вън. Иван Кирков и Алцек Мишев“. Идеята за нея се заражда спонтанно, а самата реализация в галерия „Униарт“ на НБУ остойностява едно дългогодишно приятелство, преобразено в артистичен диалог. Кураторът е изкушен от проблемите на артистичната трансформация при Иван Кирков и Алцек Мишев и изгражда изложбата, като настоява и на своята свобода при селекцията... [...]