Даниела Чулова-Маркова

Даниела Чулова-Маркова е завършила изкуствознание в Националната художествена академия. Автор е на книгите „Непознатият Йоан Левиев. Живот и творчество“ (2007), „Стенно-монументалните изкуства през XX век в България, Европа и света“ (2008), „Визуална митология на стенописта в България през втората половина на XX век“ (2009) и др. Хоноруван преподавател към катедра „Стенопис“  в НХА.

 

 


Дизайн от бъдещето

Съвременният свят е изправен пред изменение на климата, обезлесяване, замърсяване на океаните и трудности с управлението на отпадъците. Много продукти днес са предназначени за еднократна употреба, голям брой материали, използвани в производството, не са биоразградими, което води до замърсяване на средата. Едно от най-големите предизвикателства пред индустриите (включително и пред дизайна) е овладяването на отпадъците. Редуциране, рециклиране и ре-употреба са три основни принципа в италианския екодизайн... [...]

За природата на избора

Какво е свободата и докъде се простират нейните граници – отговор на тези въпроси ни предлага Георги Гочев, куратор на изложбата „Свободата вътре и вън. Иван Кирков и Алцек Мишев“. Идеята за нея се заражда спонтанно, а самата реализация в галерия „Униарт“ на НБУ остойностява едно дългогодишно приятелство, преобразено в артистичен диалог. Кураторът е изкушен от проблемите на артистичната трансформация при Иван Кирков и Алцек Мишев и изгражда изложбата, като настоява и на своята свобода при селекцията... [...]