Весела Ножарова

Весела Ножарова (род. 1974 г. в Благоевград) е изкуствовед, куратор и критик, живее и работи в София. Завършила е специалност „История на изкуството“ в Националната художествена академия в София, където понастоящем подготвя докторска теза. Занимава се със съвременно изкуство. Има над 40 кураторски проекта в България, Австрия, Белгия и други страни в Европа. През 2007 г. е куратор на българското национално участие в 52-рото венецианско биенале за съвременно изкуство. Весела Ножарова е съосновател на кураторския колектив „Изкуство – дела и документи“. От 2015 г. е куратор на галерия Credo Bonum.

Съществуването в три действия

Юлиян Табаков е театрален художник. Това предопределя и начина, по който подхожда към изложбените си проекти. Те са тотални визуални инсталации, в които зрителят се потапя, а после дълго ги носи в себе си. Неговите изложби са мислени през пространството на галерията като сцена, през предмети, живеещи между реалното и нереалното, между живото и мъртвото, между светлината и тъмнината, през умело модериране на зрителната гледна точка, както и през разказани вътрешни истории, повече или по-малко скрити сюжети. [...]

За какво ни е Националната галерия?

За какво ни е наистина Национална галерия? Имам усещането, че от цяла вечност нещата с нея не са съвсем добре. Спомням си постоянната експозиция на НХГ в залите на Двореца в самото начало на 90-те години. Бяха първите ми години в Художествената академия и женските фигури на Любомир Далчев около дворцовите камини силно ме бяха впечатлили. Тази много остаряла, демодирана и опърпана експозиция имаше паметно въздействие върху разбиранията ми за българското изкуство. [...]