Камелия Николова

Камелия Николова е театровед, театрален критик и изследовател. Професор по история на европейския театър и ръководител на катедра „Театрознание“ в НАТФИЗ, член на сектор „Театър“ в Института за изследване на изкуствата към БАН, гост-преподавател в НХА и НБУ. Доктор (1994) и доктор на изкуствознанието (2004). Авторка е на девет книги, между които: „Другото име на модерния театър“, „Експресионистичният театър и езикът на тялото“, „Модерната европейска драма в Народния театър между двете световни войни“, „История на българския театър“ (в колектив), „Българският театър след 1989 и новата британска драма“. Редактор в няколко български и чужди издания за изкуство, култура и театър. Нейни текстове са публикувани на повече от десет езика.

Една необходима среща

Един от най-интересните и трайно наложили се театрални форуми в Югоизточна Европа от началото на XXI в. е Хърватският театрален шоукейс. Той е създаден през 2005 г. като основен проект на Хърватския център на ITI и тази година, от 18 до 22 май, в Загреб се проведе неговото 15-о издание. Целта на шоукейса е да представя веднъж годишно пред специално поканена международна група от театрални експерти най-интересното и най-креативното от хърватския театър, както и от съвременния танц и пърформанс. [...]

За настоящето и паметта

Юбилейното 30-о издание на най-значимия театрален форум в България – Международния театрален фестивал „Варненско лято“ – се проведе в днешното драматично време на хуманитарна и здравна криза, предизвикана от война в Европа и от дълго продължила пандемия. Тази година, след едно изцяло онлайн издание през 2020 г. и последвалото го кратко издание на живо през 2021 г., той отново беше осъществен в обичайния си период в началото на юни (31 май–10 юни) и в традиционния си формат. [...]

За английската романтическа драма

Наскоро излезе от печат книгата на Асен Терзиев „Драмата и английският романтизъм. Уърдзуърд, Колридж, Байрон, Шели“. Тя веднага привлече вниманието, тъй като досега в българското театрознание и литературознание драмата на Романтизма и специално драмата на Английския романтизъм не са разглеждани самостоятелно, макар и да са коментирани в отделни изследвания. Написана увлекателно, с много добро познаване на обекта на изследването, книгата приковава интереса на читателя още с първите си страници. [...]

БИТЕФ 2019

В края на септември Белград за 53-ти пореден път стана домакин на БИТЕФ – най-стария международен театрален фестивал в Централна и Източна Европа, който и днес се нарежда сред най-значимите събития в областта на сценичните изкуства на континента. Най-кратко БИТЕФ 2019 може да бъде определен като много добро издание на утвърдения форум. Известен със силно концептуалните си селекции, и тази година фестивалният афиш беше съсредоточен върху някои от най-актуалните теми на съвременното общество. [...]