Камелия Николова

Камелия Николова е театровед, театрален критик и изследовател. Професор по история на европейския театър и ръководител на катедра „Театрознание“ в НАТФИЗ, член на сектор „Театър“ в Института за изследване на изкуствата към БАН, гост-преподавател в НХА и НБУ. Доктор (1994) и доктор на изкуствознанието (2004). Авторка е на девет книги, между които: „Другото име на модерния театър“, „Експресионистичният театър и езикът на тялото“, „Модерната европейска драма в Народния театър между двете световни войни“, „История на българския театър“ (в колектив), „Българският театър след 1989 и новата британска драма“. Редактор в няколко български и чужди издания за изкуство, култура и театър. Нейни текстове са публикувани на повече от десет езика.

За английската романтическа драма

Наскоро излезе от печат книгата на Асен Терзиев „Драмата и английският романтизъм. Уърдзуърд, Колридж, Байрон, Шели“. Тя веднага привлече вниманието, тъй като досега в българското театрознание и литературознание драмата на Романтизма и специално драмата на Английския романтизъм не са разглеждани самостоятелно, макар и да са коментирани в отделни изследвания. Написана увлекателно, с много добро познаване на обекта на изследването, книгата приковава интереса на читателя още с първите си страници. [...]

БИТЕФ 2019

В края на септември Белград за 53-ти пореден път стана домакин на БИТЕФ – най-стария международен театрален фестивал в Централна и Източна Европа, който и днес се нарежда сред най-значимите събития в областта на сценичните изкуства на континента. Най-кратко БИТЕФ 2019 може да бъде определен като много добро издание на утвърдения форум. Известен със силно концептуалните си селекции, и тази година фестивалният афиш беше съсредоточен върху някои от най-актуалните теми на съвременното общество. [...]

Театърът и общностите. Разговор с Патрис Павис

Има завръщане на театъра към текста. Но днес това рядко е завръщане към традиционния текст с диалог, драматургия и фабула. Има няколко отчетливи движения в съвременния театър по отношение на текста: поставянето на постдраматични текстове; in-yer-face театърът и неговите най-нови трансформации; поставянето на традиционна класическа и съвременна драма. Видях, че в България има силна ориентация към наративния театър – това също е една от отчетливите тенденции в европейския театър напоследък. [...]

БИТЕФ 2018

По утвърдена традиция през втората половина на септември в Белград се проведе 52-рото издание на БИТЕФ (13–22.09.2018) – един от най-старите и най-авторитетните международни театрални фестивали в Европа. Фестивалът е основан през 1967 г. от известната режисьорка Мира Трайлович (1924–1989) и театроведа Йован Чирилов (1931–2014). През 70-те и 80-те години на ХХ в. той се утвърждава като най-престижния театрален форум в Източна Европа. [...]