Нежният разказвач

Светът е платно, което тъчем всеки ден на големите станове на информацията, дискусиите, филмите, книгите, клюките, анекдотите. Днес обсегът на въздействие на тези станове е огромен – чрез интернет почти всеки може да участва в този процес, отговорно и безотговорно, с любов и омраза, за добро и зло, в името на живота и в името на смъртта. Когато този разказ се променя – променя се и светът. В този смисъл светът е сътворен от думи. [...]

Нобелова реч

Вървете дотогава, докато в бъркотията се очертае перспективата; толкова бавно, че светът отново да ви принадлежи, толкова бавно, че да стане ясно как той не ви принадлежи. И така стойте винаги настрана от безсилно-насилническата власт, от властта, която се представя за сила. Не се оплаквайте, че сте сами, бъдете още по-самотни. Разкажете на близките си за шума. Опишете хоризонта, за да не се окаже, че всеки път красотата не съществува. [...]