Подражателният разум

„Една сутрин Грегор Замза се събуди след неспокойни сънища и откри, че в леглото си е преобразен на огромно насекомо.“ Първото изречение от „Преображението“ на Кафка би могло да опише изумлението, изпитано от западните либерали, когато един ден някъде около 2015 г. те отварят очи, за да осъзнаят, че доскоро хвалените нови демокрации в Централна и Източна Европа са се превърнали в конспиративно мислещи режими, където политическата опозиция е демонизирана... [...]

Хабермас: философия и религия

Науката с невиждано ускорение увеличава нашето знание за света. През краткия отрязък на ХХ в. станахме свидетели на пробивите в микрофизиката, биогенетиката и невронауките – и на почти толкова бързите и радикални технологически последици от това познание. Научаваме все повече не само за заобикалящата ни природа, но и за природата, която сме самите ние. Междувременно биотехнологията вече е в състояние да процедира с градивните елементи на живота произволно, не само с терапевтични цели. [...]

Модерност и реакция

Говоренето за „корените“ насажда пасивна нагласа към културните референции, все едно че сокът сам стига до клоните. Докато образът за „източниците“ подсказва, че е необходимо да черпим от тях, да се положат усилия, за да придобием културни блага. По повод на европейската идентичност аз оставам на тезата, заявена от мен преди четвърт век: тази идентичност е екс-центрична. Европа има своите културни референции извън самата себе си: в профанната култура всичко идва от Гърция, в религията пък всичко идва от Близкия изток. [...]