Усещане за времето. Разговор с Иглена Русева

Задължително е да имаш отворени сетива, защото и най-нефотогеничната на пръв поглед гледка може да се превърне в магия. За нашата работа, разбира се, изключително важна е и светлината. А иначе фотографията е щедра откъм изразни средства и възможности, стига човек да не се плъзне по клишето, да има куража да експериментира. Същевременно фотографията си е работа за перфекционисти. И най-прекрасната идея или поглед, ако са мърляво фотографирани, зрителят не ги регистрира. [...]

Рисунките на Лика Янко

Притеснявах се, честно казано, отивайки към изложбата „Лика Янко. Рисунки“ (куратор Иво Милев, колекция Владимир Илиев и Александър Тошев, 7 ноември 2019–9 февруари 2020 г.) в НГ „Квадрат 500“, как ще бъде представена тази част от нейното творчество. Аз не ги бях виждала, но принципно знам какво да очаквам. Рисунките са онази лична и често скрита страна в изкуството на всеки художник, непредставителна, доколкото публиката вижда обикновено в изложбите финалния резултат от творческия процес. [...]