Светът на войната

На 24 февруари 2022 г. се събудихме в съвършено различен свят. Пред очите ни една държава с претенциите на империя (Русия) и нейният самодържец (Владимир Путин) извършиха не само агресия срещу суверенна Украйна, но се опитаха да взривят цялата архитектура на международните отношения, градени с толкова много труд и компромиси след края на Втората световна война. Затова и този наш брой е посветен на „света на войната“. След края на ХХ в. някак пренебрегнахме възраждащите се империи и техните апетити... [...]