Лабрадор с оранжеви очи

Към девет сутринта Пацо, като всеки ден, си взе кафе в пластмасова чаша, добави три пакетчета захар и се зае да го разбърква. Сравнително лесно се добра до една от високите масички пред магазина. Облиза бъркалката, хвърли я на земята и отпи кафе. Беше блудкаво и никакво. Като всеки ден. Запали цигара и главата му взе да се прояснява. Остави чашката на кръглия плот и чак сега се огледа – дотук бе стигнал на автопилот. Сутрешната тълпа се е разредила, по-голямата ѝ част е хванала градските рейсове за София... [...]