Театърът днес?

За войната и мира, за манипулациите в съвременния свят, за повратните мигове и възлови точки, когато реално и иреално са неотличими, за антропологичната сингулярност, разделяща света на мним и реален, за отделността на Човека, който живее в паралелен на Другия свят. Всичко, проведено през хумора на абсурда, определя характера на театъра на Оскарас Коршуновас. Литовският режисьор започва пътя си във Вилнюската музикална академия с постановка на текстове на обериутите, на Даниил Хармс и Александър Введенски... [...]

Потенциалът на независимата сцена. Разговор с Гергана Димитрова

Когато създаваш театър, на който си съавтор от началото до края, това те свързва по друг начин със зрителите впоследствие. В България все още липсват условия, в които драматурзите да могат да работят, да дискутират, да изпробват текстовете си на сцената. В момента те са някак отделени от театъра, пишат си вкъщи и от тях се очаква сами да стигнат до идеалната пиеса. И често след втория необясним за тях неуспех се отказват. А може би имат голям талант, който е трябвало да бъде насърчен и насочен. [...]