Проектът „Култура“

Процесите в българската култура през последните седем десетилетия са обвързани със съществуването на „Култура“ – със или без добавката „народна“. Затова и този трихиляден брой е покана да обърнем поглед назад, за да можем оттам да намерим перспективата към бъдещето. Истината е, че непосредствено преди 1989 г., а и в годините след нея „Култура“ се превърна в едно от интелектуалните полета на обществения дебат в България. С различна естетика и с различие в позициите, отстоявани от Стефан Продев и Копринка Червенкова... [...]