Звездата Баришников във вселената Бродски

Звездата на Баришников изгрява в България. През 1966 г. на Международния балетен конкурс във Варна той получава златен медал в категорията за деца и юноши. В началото на 70-те, преди да емигрира в САЩ, той гостува в София с Кировския балет от Ленинград. Бяхме наскоро приети в Балетното училище и ни пуснаха да гледаме спектакъла от третия балкон на Операта. Вариацията на Базил от „Дон Кихот“ ни доведе до еуфория. Крещяхме като луди, тропахме с крачета и знаехме с всяка фибра на съществото си, че гледаме гений. [...]

Операта в задънена улица. Разговор с Урсула Хорнер

Ние сме малко като в задънена улица. Музиката до момента все още е като отпреди 100 години, застинала от времето на Албан Берг, Шьонберг, Готфрид фон Айнем – тези за мен са пионерите. Ала ние не се върнахме към музиката, останахме при странното задоволство от математическия начин на свързване на нотите. Това не е музика. Музиката е нещо, което ме докосва. Развива моите емоции. Дори и да искаме, ние няма да успеем да образоваме публиката с другото. Хората искат да слушат музика. [...]