Хроника на камък

Бяха дошли на гости Джеджа и Кака Пина. Седяха на миндера в голямата стая, сърбаха кафе и разговаряха с баба. Джеджа беше разтревожена. Баба изглеждаше по-спокойна и въпреки това не можеше да прикрие някаква вътрешна тревога. Кака Пина, облечена цялата в черно, постоянно поклащаше сухо глава и след всяка дума на Джеджа повтаряше като замаяна: „Потоп“. Разговорът им много ме заинтригува и се заслушах внимателно. Те говореха за Исай, голямото момче на Мане Воцо, който миналата седмица направил нещо нечувано – сложил очила. [...]

Кръговото време

Всяка Реформация е следвана от Контрареформация. Глобализацията – от антиглобализация, либералната демокрация – от краен консервативизъм и популизъм. Надявам се, че това е временно явление – нормална реакция на революционните промени в трите цикъла: на преминаването към непатриархално общество, на изчерпването на просвещенския модел и демократичния капитализъм, и на новото информационно общество. А то довежда вече до нещо радикално ново — симбиоза на човешкия род с изкуствения интелект. [...]