Експресионизмът и инфлацията

Никога едно изкуство не е бивало тъй тясно свързано с живота, както експресионизмът в Германия след войната. Годините 1920–1923 бележат шеметното темпо на инфлацията, сякаш иронично съчетана с експресионизма в един символ на безконечно обезценяване. Окото на публиката трябваше да свиква тъй бързо с фантастичните цифри на милиардите и милионите, както и с най-безсмислените форми на новото изкуство; а резултатът беше един: разрушаване из основи на всички ориентири, предразсъдъци, мирогледи. [...]

Дневник на мирната революция

Понеделник е. Денят на традиционната „понеделнишка“ молитва, която днес по волята на ГЕСП не трябва отново да премине в демонстрация. Градът прилича на военен лагер. Улиците и гарите са под наблюдение. Пречи се най-вече на младежи, които искат да дойдат в града. От 13 часа на обяд силите за сигурност, подкрепени от бойни групи, са в готовност. Дни наред в пресата се водеше активна кампания срещу понеделнишката молитва. [...]