Антихристът

Антихристът е тук: така предрешен, че ние, които от години сме в очакване на появата му, не го разпознаваме. Настанил се е сред нас, в самите нас. А над нас тегне сянката на коварните му крила. Вече горим в ледената жарава на пъкления му поглед. Той вече протяга злодейските си лапи към нашите нищо неподозиращи гърла. Богохулният му палещ език облизва нашия свят. Огнените му нозе стъпват върху неустойчивите и леснозапалими покриви на нашите домове. Отдавна е посипал отрова в невинните души на нашите деца. [...]