ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО
В момента сте тук автори Публикации от Калин Янакиев

Калин Янакиев

381 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРИ
Проф. дфн Калин Янакиев е преподавател във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, член на Международното общество за изследвания на средновековната философия (S.I.E.P.M.). Автор на книгите: „Древногръцката култура – проблеми на философията и митологията“; „Религиозно-философски размишления“; „Философски опити върху самотата и надеждата“; „Диптих за иконите. Опит за съзерцателно богословие“; „Богът на опита и Богът на философията. Рефлексии върху богопознанието“; „Три екзистенциално-философски студии. Злото. Страданието. Възкресението“; „Светът на Средновековието“; „Res Vitae. Res Publicae. Философски и философско-политически етюди от християнска перспектива“; „Европа–Паметта– Църквата. Политико-исторически и духовни записки“ (текстове, публикувани в Портал Култура). През 2016 г. излезе юбилеен сборник с изследвания в чест на проф. Калин Янакиев „Christianitas, Historia, Metaphysica“. Най-новата му книга е „Христовата жертва, Евхаристията и Църквата. Студии върху библейските основания“ („Комунитас“, 2017).

Калин Янакиев

Вярвам, помогни на неверието ми

Какво е това? Изповед на вяра или изповед на неверие? Или нещо далеч по-дълбоко и по-сложно – вярата в нейния най-пароксичен, но същевременно най-първичен и най-чист вид – като абсолютно и безусловно самополагане в Другия.

Не-ляво

Има нещо фундаментално погрешно и унизително във възгледа на лявото мислене, че цялото битие на човека без остатък е следствие от външните обстоятелства, в които той, човекът, е поставен. Фундаменталната погрешност на този възглед идва именно от неглижирането на личностността на човека.

„Времето” на Юрсенар и „вечността” на Мориак

Напоследък препрочитах „Мемоарите” на Маргьорит Юрсенар, издадени преди пет-шест години на български в три малки томчета.

Срещу политическата дихотомия

„Сигурността без свобода е сигурността на клетката в зоопарка. Свободата без сигурност е свободата на джунглата”. Този афоризъм казва нещо много просто: трябва да има баланс.

Калин Янакиев

Хлябът и гостът

Подозират ли социалните сантименталисти, чието въображение стига само дотам да искат „да се раздадат парите” (хлябът, дрехите, „средствата за производство” и т. н.) на сиромаси, че „бедните” понякога искат „да бъдат”, а не само „да имат”.

Душе моя, душе моя

В самия край на зимата, когато в страните от православния ни кръг обикновено започва Великият пост, природата се спотаява по един особен начин. Въздухът е още по зимному мразовит и кристален, но нещо е започнало да го прониква.

Калин Янакиев

„Народът” и „те”

„Народът”, за който в последните седмици толкова много и толкова патетично се говори, е любим конструкт в нашата историография и публицистика от самото раждане на новата българска държава.

Земята между

През 1946 г. Карл Ясперс предупреждава, че след гигантския катаклизъм, променил из основи съотношението на световните сили, Европа е станала вече малка – от център на света тя се превръща в междинно пространство сред извъневропейски велики сили.

Калин Янакиев

Новият патриарх и надеждата

Патриаршеският избирателен събор гласува, изхождайки от собствената си съвест, но не в атмосфера на глуха тишина. Делегатите му много неща чуха, много неща усетиха.

Калин Янакиев

Канонът срещу архонтството

За почти целия църковен народ в България обявяването на името на Старозагорския митрополит прозвуча като същинско издевателство. Галактион – патриарх!? Това вече би било непоносимо!