ПОРТАЛ ЗА КУЛТУРА, ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО
В момента сте тук автори Публикации от Михаил Неделчев

Михаил Неделчев

15 ПУБЛИКАЦИИ 0 КОМЕНТАРИ
Проф. Михаил Неделчев е литературен историк и критик, автор на десетки книги, между които „Социални стилове, критически сюжети“ (1987), „Размишления по българските работи“ (2002), „Литературно-историческата реконструкция“ (2011), „Двете култури и техните поети“ (2012), „Ефектът на раздалечаването“ (2015). Той е преподавател по теория и история на литературата в Нов български университет; почетен професор на НБУ.

Литературният персонализъм

Интересуват ни тук не просто отгласи и пародии на персоналистичността въобще, а именно постмодернисткото обговаряне на най-видни литературни личности.

Михаил Неделчев

Страшни глупости, глупави лъжи

Приключвайки темата за литературния конкурс в Шумен на името на Иван Пейчев, препечатваме текста на Михаил Неделчев от брой 14/2018 на „Литературен вестник“.

Михаил Неделчев

Второто действие на драмата около наградата „Иван Пейчев“

За да приключим темата за литературния конкурс в Шумен, след статията на Михаил Неделчев от 19.12.2017 г. в Портал Култура и отговора на председателя на СБП Боян Ангелов от 26.12.2017 г., препечатваме текста на Михаил Неделчев от брой 6/2018 на „Литературен вестник“.

Михаил Неделчев

Какво знаят, все пак, руснаците за нас, българите?

Публикуваме текста на професор Михаил Неделчев, който днес, 17 юли, отбелязва 75-годишнината си.

Михаил Неделчев

Яворов. Сюжетите на последните години

Книгата на проф. Михаил Неделчев „Яворов. Сюжетите на последните години“ (ИК „Хермес“) е посветена на Яворовото творческо, личностно-биографическо и обществено битие от 1910 до 1914 г. Това са новонаписани интерпретации и драматически разкази за единствената поетическа книга „Подир сенките на облаците“, за трагическия финал на любовта към Мина и за представянето на този интимен сюжет, за ибсенизма на втората драма „Когато гръм удари, как ехото заглъхва“ и пр. Публикуваме откъс от книгата.