Данислава Делчева


Фотография и архетипи. Разговор с Роджър Балън

Повечето от хората, които се занимават с фотография сериозно, се занимават с това да документират света наоколо по специфичен начин. Малцина от тях са успели да създадат изображения, които носят непреходност в себе си. Става дума за това, когато през различни периоди от време хората видят снимката, да не кажат: „Не разбирам тази снимка. Къде е това?“. Няма много фотографи, които да го постигат. [...]

Да обичаш илюзиите си. Разговор с Милчо Манчевски

Моделът на филмовия разказ е моделът на романа от XIX век – линейно разказване с начало, среда и край, с някаква развръзка накрая, главни и второстепенни персонажи. Не трябва да забравяме, че има кино, което не се занимава с разказа – авангардното и лирическото кино, една част е напълно абстрактна, друга – абсолютно концептуална. Но дори когато се занимавам с наративна структура, и като зрител, и като режисьор се вълнувам повече от иновативни подходи. [...]