Иван Теофилов

Иван Теофилов е роден през 1931 г. в Пловдив. Завършва гимназия в родния си град през 1949 г. и ВИТИЗ през 1955 г. През 1955–1961 г. е драматург и режисьор в театрите в Силистра, Сливен, Русе, Бургас. През 1959 г. специализира в Чехословакия. От 1962 до 1978 е драматург в Централния куклен театър. През 1978–1991 г. е редактор на библиотека Поетичен глобус в изд. Народна култура. Едновременно е и редактор (1984–1991) в отдел Поезия на сп. Пламък. Автор е на стихосбирките Небето и всички звезди (1963), Амфитеатър (1968, 2001), Град върху градове (1976, 2001), Богатството от време. Избрани стихотворения (1981), Споделено битие. Стихове (1984), Да" (1994), Геометрия на духа. Избрани стихотворения (1996), Монолози (2001), Сън или надмощие (2004) и множество пиеси за възрастни и за деца. Занимава се активно с преводаческа дейност. Негови драматургични и поетически произведения са превеждани на английски, испански, полски, сърбохърватски и други езици.

Думи за Рада

Ще се позова на Стефан Цвайг, който казва, че „образът на един поет никога не е напълно познаваем, ако заедно с него не бъде съживен и образът на човека“. Рядко е да срещнеш истинския… доказания поет, но още по-рядка е срещата с истинското поетическо битие, превърнало се в стил на живота. Такова единство между творчество и живот изцяло важи за една от най-значителните съвременни български поетеси Рада Панчовска, която наскоро отпразнува своя 70-годишен юбилей. [...]