Екип на „Култура“


НФК срещу „36 маймуни“. Разговор с Гергана Димитрова

Създаваме прекрасни и смислени неща в областта на изкуството и културата, докато Фондът ни съди за неизпълнение на договорите, защото липсва неговото лого в няколко медийни публикации за наши събития. Всичко щеше да е смешно, ако не подозирахме желание на директора на НФК да унищожи организацията ни. Ако е така, то звучи абсурдно и тревожно, тъй като ние постигаме реални международни успехи в областта на театъра и драматургията, в известна степен и благодарение на подкрепата на НФК. [...]

Какво да се промени? Анкета с Емилия Шушарова, Борис Самаринов, Даниела Димитрова, Емилия Лисичкова

След материалната база и оборудването идва проблемът с кадрите и мотивацията им. Да, истина е, че в тази работа трябва да гориш и да я правиш със сърце и душа, но хората в читалищата от десетилетия са на ръба на оцеляването. За да мога да правя това, което правя, няма как да разчитам на читалищната заплата. Поради този факт в читалищата липсват млади и мотивирани хора. Изключително грозно в последните години е как хора, израснали на читалищните сцени, наложиха стереотипа, че читалище е равно на аматьорщина... [...]

Тъгата и поривът на един български мислител. Разговор с Димитър Бочев

Тъгата и поривът на един български мислител. Разговор с Димитър Бочев

Беше несъвместим със средата, в която живеехме, той носеше европейското в маниера си, при това беше полиглот. В целия факултет почти нямаше преподавател, който да владее някакъв западен език. А Асен Игнатов владееше прекрасно немски и френски, и донякъде английски език. Ние, студентите, чухме за пръв път от него имената на Сартр и Камю, на Ясперс и Хайдегер. Тези имена бяха табу в онези времена, въпреки че вече бяха издадени някои литературни книги на Камю и Сартр. Тогава в Народната библиотека имаше отделна читалня за чуждестранна литература. До тази читалня студентите нямаха достъп, дори да знаеха езици. Достъп имаха само специалистите и партийните функционери. Като асистент по логика, Асен имаше достъп до чуждестранната читалня и четеше там много. Той бе един от малкото, които се възползваха от този си достъп. Не смееше да говори открито пред студентите, защото знаеше какво рискува. Той беше боязлив човек и си го признаваше. Но у него духовното беше толкова необятно, така радикално вложено, толкова могъщ беше интелектуалният му заряд, че трошеше оковите. Този интелектуален заряд надвишаваше дори инстинкта му за себесъхранение. И оттам тръгваха всичките му беди и проблеми. [...]

Как мислим Септември ’23? Разговор с Веселин Янчев

Теоретично говорим за гражданска война, когато се стигне до заемане на територии от друга, алтернативна на официалната власт. През 1923 г. не се стига дотам, като цяло централната власт контролира ситуацията. Събитията показват, че комунистическата партия все още няма потенциал и подкрепа, за да извърши промяна в управлението на страната. По най-завишени данни в събитията са участвали не повече от 15% от населените места. Властта е взета за часове или за дни в едва 9% от населените места и в около 5% от градовете. [...]