Време и драматургия

Времето в театъра не е само „замъчване, забавяне или въртене в кръг“, както отбелязва в дискусионната тема на броя писателят Георги Тенев. То е осевата линия на съществуването ни. Което от своя страна поставя редица въпроси. Защо днешният български театър обръща гръб на живота в България и не съзира там подтик за драматургия? Нима драмата на съвременна България не вълнува никого? И ако е така, какво? [...]