90 години Софийска филхармония

Впечатляващ юбилей за първия оркестър на страната ни. У нас музикална култура в класиката започва в края на XIX в. Първата българска опера е написана през 1899 г., а първата симфония – през 1912 г. В началото на миналия век е създадена първата професионална оперна трупа. Историята на националната филхармония започва едва през 1928 г. [...]

Без големи изненади

Един от малкото актуални приноси към световната култура на България е безспорно Международният балетен конкурс във Варна, създаден в далечната 1964 г. от Емил Димитров, по министерската заръка на Иван Башев. По негов образец по-късно са създадени конкурсите в Москва, Санкт Петербург, Ню Йорк, Париж и др. През многолетната му история оттук поемат своя път някои от най-ярките звезди на световния балет като Владимир Василиев, Екатерина Максимова, Лойпа Араухо, Михаил Баришников, Патрик Дюпон… [...]

Чехов в Австралия. Разговор с Багряна Попова

Чехов се преподава и работи във всяка академия по света, но в Австралия със сигурност. Така че след като играх Маша в „Три сестри“, започнах да мечтая за един по-различен Чехов. Сякаш нещо не ми достигаше. Четях писмата му, виждах колко игриви са те, колко наситени са с любопитство към света. Впечатли ме тази осезаемост във всекидневието. Усещането при Чехов е сякаш имаш вода в ръката – нещо живо и леко, което ти се изплъзва. А като го гледах на сцена, виждах точно обратното… [...]