Тимъти Снайдър за новия катастрофичен ред и историята

Най-общо казано, демокрацията не е въпрос на икономика, на закони, тя се основава и на умението на хората да си говорят. Да можеш да говориш на другите, които не познаваш, е трудно умение, а демокрацията предполага способността всички да бъдат въвлечени в един голям разговор. Необходимо е да има начини, по които да се води този разговор, хората да имат културата за това. Мисля, че през 90-те години този аспект бе напълно пренебрегнат в Източна Европа. [...]

Виолета Дечева: На новата българска драматургия се гледа с презрение

Театърът е бавно изкуство, той живее от дълбоката си връзка със средата, в която се развива, което значи с обществото в момента. Тоест с неговите актуални проблеми, от една страна, но и с високия свод на човешките въпроси, от друга. Тази връзка може, разбира се, да се осъществява с драматургия от всякакъв вид и на всякакви езици, но само драматурзите, които познават българската култура, език и общество, могат да видят в него онова, което никой друг не може. [...]

За културната памет

Нашата западна култура функционира под знака на модернизацията – тъкмо обратното на древноегипетската. Ние живеем (или живеехме) с императива, че непрекъснато трябва да скъсваме с традициите, че трябва да загърбим миналото, за да поемем към новото бъдеще. Това ни е направило слепи за основната задача на всяка култура, която е следната – да предоставя знание на следващите поколения. [...]

90 години Софийска филхармония

Впечатляващ юбилей за първия оркестър на страната ни. У нас музикална култура в класиката започва в края на XIX в. Първата българска опера е написана през 1899 г., а първата симфония – през 1912 г. В началото на миналия век е създадена първата професионална оперна трупа. Историята на националната филхармония започва едва през 1928 г. [...]

Димитър Стоянович: Уморителна графомания шества по сцената

От една страна, в мен има драматична липса на амбиция за себепоказване и слава, от друга страна, вярвам в отговорността на пишещия човек – без значение дали е драматург, писател, поет, публицист. Отговорност пред публиката, на първо място, но и пред личната хигиена. А моето усещане е за всеобща безотговорност, уморителна графомания, която поради липсата на критична среда шества победоносно из сцени и страници. [...]

Надежда Чипева: Аз съм очевидец и наблюдател

В момента, в който дойде промяната в България, осъзнах, че да снимам пейзажи и красиви форми е абсолютно отминало време. И излязох на улицата. Почти нямам нерегистрирано събитие от промените. И така беше всеки Божи ден – докато вървяха тези невероятни процеси в държавата. Тогава разбрах колко важно е да държиш фотоапарат. Какво средство е той и каква сила имаш да регистрираш промяната. Така започнах да търся образа, който е на улицата. Образът на промяната. [...]