Емил Миразчиев: Пари за нищо, пари в нищото

Да, наистина има сблъсък при неразвитите общества, когато политиците нямат политическата функция, осъзната в полза на полиса, на гражданското общество, а по-скоро са бизнес играчи, които си мислят, че институциите, които управляват, са някаква еднолична фирма или някаква частна институция, защото повечето се изживяват като такива. При нас това се превръща в бизнес, особено в Пловдив, вижда се от всичко, случващо се в града. [...]