Национални есенни изложби в Пловдив

Измежду всички експозиции, организирани на кураторски принцип, които в последните години и у нас, слава богу, вече се превърнаха в нещо обичайно и отговарящо на съвременните стандарти в глобализирания свят на изкуството, Националните есенни изложби в Пловдив предизвикват особен интерес по няколко причини. Преди всичко поради своята периодичност и показателна устойчивост във времето. [...]

Политическите карикатури на Александър Добринов

Александър Добринов е известен най-вече като майстор на портретната карикатура. Нещо повече, той е припознаван като най-изтъкнатия български художник в този жанр в периода между двете световни войни, чиито успехи в Чехословакия, Рим и Варшава му донасят слава на творец от европейска величина. Очевидната причина за злощастната му съдба след 9.XI.1944 г. не е неговото творчество като портретист, а политическите му карикатури, за които той е осъден от „народния съд“. [...]

Изкуство, игри, памет

Необятна тема всъщност, с безброй измерения, функции и роли и в историята, и в настоящето. Тя е артистична забава с непредвидим резултат в хепънингите, да кажем; тя е провокативна акция в публично пространство с цел преобръщане на представи и обществени нагласи; тя е средство за въвличане на зрителите в произведението, за да станат те съавтори на художника в една или друга степен; тя е и представление – в пърформанса например, където действието под формата на игра довежда замисъла до публиката... [...]

Надежда Чипева: Аз съм очевидец и наблюдател

В момента, в който дойде промяната в България, осъзнах, че да снимам пейзажи и красиви форми е абсолютно отминало време. И излязох на улицата. Почти нямам нерегистрирано събитие от промените. И така беше всеки Божи ден – докато вървяха тези невероятни процеси в държавата. Тогава разбрах колко важно е да държиш фотоапарат. Какво средство е той и каква сила имаш да регистрираш промяната. Така започнах да търся образа, който е на улицата. Образът на промяната. [...]

Бернар Блистен: Искаме да попълним колекцията си с творби от България

Светът на изкуството е свят на съучастие. Този свят не би съществувал без връзки, изтъкани между хора, които вярват, че е важно да бъдат опознати творците на нашето време. Тъкмо в линията на това съучастие бихме искали да работим заедно с българите. Центърът „Помпиду“ внимателно следи всичко случващо се на международната сцена. Даваме си сметка, че след годините на мракобесие творците работят, за да еманципират умовете на хората. [...]