Александър Иванов: С природата сме на ти

Вероятно всичко се корени още в детството. Раснах на село – див и свободен. Общуването с природата беше като дишането – не го усещаш пряко, но е изключително важно за самото ти съществуване. Първо бяха снимките на двегодишния ми племенник и природата около родното ми село. В института се заиграх с разтворите и копирането в тъмната стаичка – черно-бяло и цветно. В Бургас попаднах във фотоклуба на Георги Радев. Дойде и първото ми участие в национален фотоконкурс – Казанлък, след това – международни конкурси... [...]