Радиото, киното и ние

Ходът на събитията винаги крие изненади. Изведнъж се оказа, че в този наш брой, посветен на програмите „Хоризонт“ и „Христо Ботев“ на БНР, се оформи и втори тематичен център – за протеста на българското кино срещу „ретроградните промени“, вкарани в последния момент в Закона за филмовата индустрия. Замислим ли се обаче, ще видим, че тези две теми имат обща „методологична спойка“ – отстояването на „полето на свободата“ от всевъзможни попълзновения на властовата недобронамереност или на откровената глупост. [...]