Отчуждение и посткомунизъм

През октомври 1968 г. по книжарниците в тогавашната НРБ се появява малка книга с философски есета, носеща емблематичното заглавие „Тъга и порив на епохата“. Авторът на книгата – Асен Игнатов, най-талантливият български философ през 60-те години – е уволнен от Софийски университет. На общо събрание в СУ в началото на 1969 г. той е разобличен като „вреден преподавател“. И едва след идеологическото му „покаяние“ го „въдворяват“ в Института по философия на БАН, за да го държат изкъсо. За останалото има грижа ДС. [...]