ChatGPT и Бог

ChatGPT и Бог

Изкуственият интелект не е вече просто машина, която сама се движи и върши физическа работа и както става в някои фантастични романи, може да се изправи срещу хората един ден – но отвън, от материалната среда, да стреля по хората или да атакува съзнанието им отвън. Изкуственият интелект притежава вече главния ключ на човешката цивилизация. Затова той може да ни атакува отвътре, да разруши човешката цивилизация отвътре, да я превърне в нечовешка. ChatGPT може вече да създава всякакви текстове – от студентски писмени работи до стихотворения, до студии на философска или научна тема. Вероятно може да произвежда и докторски дисертации със съвършен научен апарат (което означава, че не само можем да се дипломираме, но и да станем професори, без да сме грамотни). Тази машина може да бъде и манипулативна в разговор с хора, да имитира човешки емоции (без реално да ги притежава!), тоест тя може да въздейства емоционално, дори на подсъзнателно ниво, на човека, да го манипулира и промива съзнанието му. [...]

Истинската заплаха от изкуствения интелект

Технологичното пиршество едва сега започва: независимо дали става дума за справяне с нова пандемия, с епидемията от самота или с инфлацията, ИИ вече е представян като универсален чук за множество реални и въображаеми пирони. Многобройните приложения, идващи от Силициевата долина – например за проследяване на разходи, приети калории и тренировъчни режими – със сигурност са полезни понякога. Само че в повечето случаи игнорират основните причини за бедността или затлъстяването... [...]

Защо ChatGPT ме безпокои

Днес, когато пиша този текст, така нареченият изкуствен общ интелект (от английското artificial general intelligence – AGI), тоест такъв, който по нищо не отстъпва на човешкия, все още е само спекулация. Колко дълго това ще е така, никой не знае; може би година, десетилетие, век, а може и никога да не напусне пределите на човешкото въображение. Но на последното не бих заложил: не съм футуролог, но не се изисква много, за да се проследи, че индустриалното производство на синтетичен разум е последната ни мания. [...]

Надмощие и интелект

Със сигурност има смисъл от регулация на продуктите. Ако искате да интегрирате ИИ в автономни автомобили като асистент за шофиране или в медицинска апаратура като система за визуализация при диагностициране, трябва да има регулаторен орган, който да наблюдава. Той трябва да допусне системата до пазара. Не можете просто да въведете медицинска система без процес на сертифициране. Същото се отнася и за автомобилите. Научните изследвания върху ИИ не трябва да се регулират по този начин. [...]