Лабиринтът на един фавн

Ценното в реинтерпретацията на Мила Искренова на многократно поставяния и тълкуван от литературата, музиката и танца сюжет на „Следобедът на един фавн“ са лекотата и непретенциозността, с която тя едновременно интелектуално и интуитивно предава своето авторско усещане за света на нимфите и фавна. Тя кръжи около еротизирания образ, без да го опошлява; прави неусетен, крехък, почти невидим мост между традицията на миналото и съвременността. [...]